• Sberbank banka d.d.
  • Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana

NAMEMBNOST PO ETAŽAH

V zadnjem delu pritličja so skladišča z dostavo, v 1. in 2. nadstropju pisarne, skladišča in pomožni prostori. Sestavljeni so iz funkcionalno ločenih enot oz. lamel.

Klet: parkirna garaža, stopnišči, osebni dvigali, dovozna rampa, servisni prostor, prostor za kompresor
Pritličje: gostinski in trgovski lokali, pomožni in servisni prostori (stopnišči, osebni dvigali, vetrolova, sanitarije, čajne kuhinje in inštalacijski jaški), skladišča, tovorno dvigalo, kotlovnica
1. in 2. nadstropje: pisarne, pomožni in servisni prostori (stopnišča, osebni dvigali, hodniki, sanitarije čajne kuhinje in inštalacijski jaški), skladišča, tovorno dvigalo

VHODI IN STOPNIŠČA

Etaže so med seboj povezane z dvema glavnim triramnima stopniščema: eno je v V delu objekta in drugo z zunanjim požarnim stopniščem na Z strani objekta. Glavni vhod v pisarniški del je na V strani. Dostave v skladiščni del so z Z strani.
Osebni dvigali in tovorno dvigalo:
Glavni stopnišči imata osebni dvigali za 8 oseb s kabino dim. 110 x 140 cm in višine 220 cm. V skladiščnem delu je za povezavo pritličja s 1. in 2. nadstropjem tovorno dvigalo s kabino dim. 220 x 370 cm in višine 250 cm ter nosilnostjo 4,5 t.

DOSTOP IN LOGISTIKA OBJEKTA

Dostop in dovoz do objekta je z V strani, z interne ceste »A« na območju OPC P2B. Glavni vhod v objekt je na V strani. Dostop in dovoz do objekta sta na V strani, z interne ceste »A«. Širina uvoza na gradbeno parcelo je 6,6 m.
Glede na ureditveno situacijo je uvoz na obravnavano gradbeno parcelo pomaknjen proti J za 23,8 m. Dostava in raztovarjanje s tovornimi vozili in prikoličarji je s SZ strani, ki je širine 10,4 m, pred nadstreškom, ki krije prostor za dostavo, na drugem delu pa rampo v klet. Glavni vhod v objekt je na V strani, dostava pa z Z strani objekta. Dostop do kletne garaže je urejen preko dovozne rampe z nadstreškom.